Realisatie eerste duurzame energieproject Pandriks Bake Off & Verduursaam Echt Meppel

In november 2022 ondertekenden de coöperatie Verduursaam Echt Meppel (VEM) en Pandriks Bake Off de intentieovereenkomst voor het plaatsen van 2.000 zonnepanelen op het dak van Pandriks. Inmiddels is het eerste, gezamenlijk duurzame energieproject een feit en dat wordt op 30 augustus gevierd, in aanwezigheid van Wethouder Klaas de Vries. De opwek van zonne-energie kan beginnen.

 

De uitvoering, realisatie en exploitatie van het project is ondergebracht in DEM-Noord BV. Een onderneming die voor 100% eigendom is van de coöperatie VEM en daarmee garant staat voor lokaal eigendom.

 

“Met dit project realiseren we een eerste zonnedak op bedrijventerrein Noord, waarbij de opbrengst van het systeem direct wordt gebruikt op het bedrijventerrein” aldus Jan Albert Westenbrink, directeur van DEM-Noord BV. “ Wat ons betreft is dit het begin van meerdere zonnedaken, waarbij de opgewekte stroom lokaal wordt gebruikt en we daarmee bijdragen aan de vergroening van het energiegebruik op dit bedrijven terrein”.

“Bij Pandriks staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Met de realisatie van dit zonnedak en het afnemen van de energie die hier opgewekt wordt, zetten we een mooie stap in de richting van de verduurzaming van onze energiehuishouding” aldus Peter van den Berg, CEO Pandriks Group.

Het project voorziet in een aanzienlijk deel van de elektriciteitsbehoefte van de bakkerij. Door slim te sturen op het gebruik wordt alle opgewekte stroom gebruikt. Voor een deel van de financiering van dit project is er een obligatie lening uitgeschreven waarop in eerste instantie leden van VEM en van ICC Meppel konden inschrijven. Het resterende deel van de financiering is afkomstig van het Energiefonds Drenthe.

 

Voor DEM is dit het eerste project op industrieterrein Meppel-Noord. Een goede stap in de richting naar een duurzame en gezonde werk- en leefomgeving in Meppel. Momenteel worden er dan ook meerdere mogelijkheden voor opwek in combinatie met lokaal uitwisselen van opgewekte stroom onderzocht.